Anasayfaİletişim

Mavi Giyim’den hem temettü, hem %100 bedelsiz kararı!

By Halka Arz Hisseler
March 14, 2023
2 min read
Mavi Giyim’den hem temettü, hem %100 bedelsiz kararı!

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden Mavi Giyim, Sanayi ve Ticaret A.Ş., 14 Mart tarihinde yaptığı KAP duyuruları ile hem bedelsiz, hem de temettü kararını açıkladı. İşte Mavi Giyim’in yatırımcılarını mutlu eden kararları hakkında detaylar. Mavi hisse bedelsiz ne zaman bölünecek, Mavi temettü kar payı ne zaman?

Borsa İstanbul’un güçlü şirketlerden biri olan Mavi Giyim’den peş peşe açıklamalar geldi. Şirket, yaptığı finansal tablo duyurusunun ardından hem temettü hem de bedelsiz kararını duyurdu. MAVI hisse yatırımcıları, büyük bir merakla yıllık bilançoyu beklerken, 3 müjde peş peşe geldi.

Mavi Giyim, yaklaşık 1,5 milyar yıllık net kârı duyurmasının ardından %100 bedelsiz sermaye artırımına gidileceğinin de ilanını yaptı. Öte yandan şirket, net 3,89 TL de kâr payı dağıtılacağını duyurdu.

MAVİ’DEN KÂR PAYI AÇIKLAMASI

Mavi Giyim, 3,89 TL’lik kâr payı dağıtımı yapılması konusunda yaptığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu duyurusunda şu ifadelere yer verdi: “Yönetim Kurulumuz tarafından 14.03.2023 tarihinde;

  • 01.02.2022 – 31.01.2023 özel hesap dönemine ilişkin 1.431.517.141,03 TL’lik bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından brüt 429.455.142,31 TL’nin, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 15’nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda gösterilen şekilde dağıtılması, ve
  • nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlanması

hususlarının 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

MAVİ GİYİM’DEN %100 BEDELSİZ KARARI

Mavi Giyim ayrıca, %100 bedelsiz sermaye artırımı kararını da paylaştı. Geçmiş yıl kârlarından (iç kaynaklardan bedelsiz) gerçekleştirilecek olan sermaye artırımı konusunda ise şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulu tarafından;

  • Şirketimizin 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 99.314.000-TL(doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)‘lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyonaltıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)‘na yükseltilmesine,
  • Artırıma konu “Geçmiş Yıl Karları”nın “Sermaye” hesabına aktarılması ve aktarımın yeminli mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,
  • Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,-TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 99.314.000 adet payın, 216.586 adedinin A Grubu nama yazılı ve 99.097.414 adedinin B Grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına,

karar verilmiştir.”

MAVİ GİYİM NE ZAMAN BÖLÜNECEK?

Mavi Giyim’in bedelsiz sermaye artırımı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulacak. Şirketin kuruldan onay almasının ardından bedelsiz bölünmeyi gerçekleştirmesi sağlanacak. Mavi hissesinin 2023 yılının ikinci çeyreğinde bedelsiz sermaye artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor.

MAVİ GİYİM TEMETTÜ (KÂR PAYI) NE ZAMAN?

Mavi Giyim’in 3,89 TL olan 2023 yılında dağıtacağı kâr payı dağıtım işlemi, 12 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Halka arz ve sermaye artırımı kararlarına ilişkin tüm gelişmeleri, aşağıda linkleri bulunan uygulamalarımız üzerinde anlık olarak takip edebilirsiniz.


Tags

mavimavihissemavibedelsizmavikarpayimavitemettu

Share


Önceki
Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) halka arz sonuçları, ne zaman işlem görecek?
Halka Arz Hisseler

Halka Arz Hisseler

Halka Arz Hisseler

Related Posts

SPK’dan 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay!
May 11, 2023
1 min
© 2023, All Rights Reserved.
Developed with ♥ By

Linkler

Reklam İçinİletişimÇerez PolitikasıGizlilik PolitikasıKünye

Social Media