İhlas Haber Ajansı bedelsiz ne zaman 2023? IHAAS ne zaman bölünecek?

Borsa İstanbul'da payları işlem gören İhlas Haber Ajansı, 0 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirket, sermaye artırımı için SPK'ya başvurusunu iletti. IHAAS ne zaman bölünecek, İhlas Haber Ajansı bedelsiz ne zaman?

İhlas Haber Ajansı bedelsiz ne zaman 2023? IHAAS ne zaman bölünecek?
BİZİ GOOGLE NEWS'TE TAKİP ET Google News ile Takip Et

İhlas Haber Ajansı’nın bedelsiz sermaye artırımı hakkında detaylar haberimizde …

İHLAS HABER AJANSI A.Ş.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 24.03.2023

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 210.000.000

Mevcut Sermaye (TL): 64.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL): 192.000.000

Oran: %200

İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı: 128.000.000,000

SPK Onay Tarihi: 21 Haziran 2023

Bölünme Tarihi: 26 Haziran 2023

ŞİRKET AÇIKLAMASI

Yönetim Kurulunun bugün (24.03.2023) yapılan toplantısında;

1-Şirketimizin, 210.000.000 TL (iki yüz on milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 64.000.000 TL (altmış dört milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 128.000.000 TL (yüz yirmi sekiz milyon Türk Lirası) %200 oranında artırılarak, 192.000.000 TL (yüz doksan iki milyon Türk Lirası) ‘ye çıkarılmasına,  

2-Artırılan 128.000.000 TL (yüz yirmi sekiz milyon Türk Lirası) sermayenin; 89.000.000 TL’si (seksen dokuz milyon Türk Lirası) Hisse Senedi İhraç Primleri (Emisyon Primleri) hesabından, 39.000.000 TL’si (otuz dokuz milyon Türk Lirası) ise Yedekler hesabından karşılanarak sermayeye eklenmesine, 

3- Bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

4- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere, (A) Grubu (İmtiyazlı- Hamiline) pay sahipleri için (A) Grubu (İmtiyazlı- Hamiline), (B) Grubu (Hamiline) pay sahipleri için (B) Grubu (Hamiline) pay çıkartılmasına,

5- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Bakmadan Geçme