Net yüzde 273 temettü dağıtılacak!

Borsa İstanbul'un önde gelen enerji şirketlerinden biri olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., temettü dağıtım politikası hakkında KAP bildirimi gönderdi. NTGAZ hissedarlarına, net '3 oranında nakit temettü ödenecek.

Net yüzde 273 temettü dağıtılacak!
BİZİ GOOGLE NEWS'TE TAKİP ET Google News ile Takip Et

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., 30 Mart 2023 tarihli KAP bildirimi ile temettü politikası hakkında açıklamada bulundu. Şirket yatırımcıları, 2022 yılında elde net kârın temettü olarak geri dönüşünün olup olmayacağı konusunda meraklı bekleyişini sürdürüyordu.

NTGAZ paylarına sahip olan hissedarlara sevindiren haber, KAP üzerinden geldi. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı duyuruda brüt 3,04 TL, net ise 2,73 TL kâr payı dağıtımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Şirketten yapılan söz konusu KAP bildiriminde ise şu ifadelere yer verildi:

“TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 767.308.135,-TL dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 504.060.026,48 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek;

Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına,

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait birinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 484.952.430,12 TL üzerinden 34.425.000 TL’nin ikinci yasal yedek akçe olarak ayrılması ile dağıtılabilir dönem karı 450.527.430,12 TL olmaktadır. Bu tutar üzerinden 350.000.000 TL pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması, kalan 100.527.430,12 TL’nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Kar payı ödeme tarihinin 04.04.2023 olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.”

Bakmadan Geçme