Reysaş Lojistik bedelli ne zaman? RYSAS ne zaman bölünecek?

Borsa İstanbul'da payları işlem gören Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş., %140 oranında…

Reysaş Lojistik bedelli ne zaman? RYSAS ne zaman bölünecek?
BİZİ GOOGLE NEWS'TE TAKİP ET Google News ile Takip Et

Borsa İstanbul’da payları işlem gören Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş., %140 oranında bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulundu. SPK’dan onay bekleyen şirketin bedelli tarihi merak ediliyor. Reysaş Lojistik bedelli ne zaman? RYSAS ne zaman bölünecek, rüçhan ne kadar?

Reysaş Lojistik bedelli sermaye artırımı hakkında detaylar haberimizde …

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 20.12.2022

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 600.000.000

Mevcut Sermaye (TL): 250.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL): 600.000.000

Oran: %140

Rüçhan: 1 TL

SPK Onay Tarihi: ***

Bölünme Tarihi: ***

HATIRLATMA: Halka arz, sermaye artırımı ve borsa haberleri için mobil uygulamalarımızdan cihazınıza uygun olanı indirmeyi unutmayın. iOS ve Android uygulama linkleri, sayfanın en altında yer almaktadır.

ŞİRKET AÇIKLAMASI

“Şirket Yönetim Kurulu’nun 20.12.2022 tarihli toplantısında;

1)Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin (Sermaye ve Paylar) vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 250.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %140 oranında, 350.000.000-TL artırılarak 600.000.000-TL’ye çıkarılmasına,

2), Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullandırılmasına,

3)Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4)Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyattan satılmasına, satılamayan paylar olması durumunda Sn Egemen Döven tarafından payların satın alınmasına ilişkin verilen taahhüdün kabulüne,

5)Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.‘nin (“MKK”) kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

6)Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izahname, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,

7)Sermaye artırımı sürecinin başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak Bizim Menkul Değerler A.Ş.‘den aracılık hizmeti alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Tüm paydaşlarımız ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”


Bakmadan Geçme